Prva onlajn operativna radionica za Posebna odeljenja za borbu protiv korupcije

30. April 2020.

Projekat „Prevencija i borba protiv korupcije“, u saradnji sa OPDAT-om (Kancelarija za razvoj, pomoć i obuku tužilaštva, Ministarstva pravde SAD) i u partnerstvu sa Republičkim javnim tužilaštvom i Pravosudnom akademijom, održao je 29. aprila 2020. prvu onlajn operativnu radionicu za pripadnike Posebnih odeljenja za borbu protiv korupcije u Višem javnom tužilaštvu i policiji. Više od 35 učesnika prisustvovalo je dvosatnoj sesiji tokom koje su predstavljene najbolje prakse i aktuelni izazovi sa COVID-19.

Kao što je urađeno na prethodnim operativnim radionicama, zamenici tužilaca i policajci iz niškog Posebnog Odeljenja za borbu protiv korupcije pripremili su studiju slučaja. Predstavljena studija slučaja pokazala je odličnu saradnju policije i tužilaca tokom istrage krivičnih dela, izazove i probleme sa kojima su se suočili i kako su ih prevazišli da bi postigli uspešne rezultate.

Nakon sadržajne diskusije o predstavljenom slučaju, učesnici su razgovarali o izazovima tokom epidemije COVID-19 koji se odnose na slučajeve iz njihove nadležnosti u vezi sa javnim nabavkama, zloupotrebom, proneverama i podmićivanju. Svi su se složili da je potrebno obratiti posebnu pažnju na ove slučajeve.

Ključni eksperti na projektu Roman Prah, Džejms Mej i Ameet Kabravala iz OPDAT-RLA, podelili su iskustva iz EU i SAD i predstavili stavove za rešavanje ovih pitanja.

Jedan od zaključaka radionice je da se organizuje okrugli sto sa svim relevantnim zainteresovanim stranama i razvije strateški pristup za suzbijanje kriminalnih aktivnosti tokom trajanja epidemije COVID-19.

Radionica je rezultat projektnih napora da se ukaže na pitanja vladavine prava tokom vanrednog stanja izazvanog pandemijom COVID-19 i pruži kontinuitet u pružanju podrške Posebnim odeljenjima.

Ovo je prva onlajn radionica namenjena ovim odeljenjima, ali i prvi kurs za e-učenje koji je održan korišćenjem platforme Pravosudne akademije.