Izazovi u zaštiti podataka o ličnosti tokom postupka uzbunjivanja

25. Decembar 2020.

Ovlašćena lica za prijem informacija kojima se vrši unutrašnje uzbunjivanje su lica sa kojima uzbunjivači ostvaruju prvi kontakt. Ona su ta koja primaju informaciju kojom se vrši uzbunjivanje i, od tog trenutka, odgovarna su za zaštitu podataka o ličnosti u okviru postupka. Kako bi mogli da obavljaju svoju dužnost, mogu da zatraže pomoć od ovlašćenih lica za zaštitu podataka o ličnosti unutar svojih organizacija. 

Projekat "Prevencija i borba protiv korupcije" pripremio je analizu rizika koji se odnose na prikupljanje i obradu ličnih podata u postupku uzbunjivanja. Samo ukoliko postoji delotvorna zaštita ličnih podataka uzbunjivača i navodnih počinilaca, moguće je steći poverenje u postupak uzbunjivanja i očekivati pozitivne promene.

Analiza razmatra probleme koji se odnose na poverljivost podataka o uzbunjivačima i osumnjičenima, razumno prikupljanje i obradu podataka, pravo na informisanje o tome kako se postupa sa ličnim podacima u postupku uzbunjivanja, pravo na pristup informacijama, period čuvanja prikupljenih i proizvedenih podataka i izveštaja, informacionu bezbednost, tehničke i organizacione rizike i mere, itd.

Analiza – Zaštita podataka o ličnosti u postupku uzbunjivanja (PDF)