Vebinar „Zaštita podataka o ličnosti i životni ciklus postupka uzbunjivanja – od prijema informacije do okončanja postupka“

23. Decembar 2020.

U okviru projektnih aktivnosti, drugi vebinar o zaštiti podataka o ličnosti, namenjen odgovornim licima u postupku uzbunjivanja „Zaštita podataka o ličnosti i životni ciklus postupka uzbunjivanja – od prijema informacije do okončanja postupka“ održan je 22. decembra 2020.

Na ovom webinaru prisutni predstavnici državnih institucija upoznali su se sa ključnim fazama u postupku uzbunjivanja i šta svaka od njih nosi sa aspekta zaštite podataka o ličnosti.

U uvodnom delu vebinara predstavljena je uloga ovlašćenog lica za uzbunjivanje, potrebne kompetencije kao i odgovornosti ovog lica u postupku uzbunjivanja. Detaljno je predstavljen i tok dostavljanja informacija u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i izazovi u postupku uzbunjivanja u doba pandemije COVID-19.

Ocenjeno je da rad od kuće može biti prepreka za uzbunjivače, ali i osumnjičene, koji se mogu osećati posebno ranjivima ako im se poremeti uobičajeni sistem podrške, ako im je otežana komunikacija sa ovlašćenim licem.

Posebna pažnja na vebinaru bila je posvećena postupku provere informacija, radnjama koje je potrebno izvršiti da bi se imao potpun uvid u činjenično stanje, kao i čuvanju informacija (kome su dostupne, gde se čuvaju, rokovi čuvanja). Kroz primere iz domaće i međunarodne prakse, razmotrene su primene zakonskih odredbi i principa.

Predavač na vebinaru bila je Milica Andrić, ekspert na projektu „Prevencija i borba protiv korupcije“.

Projekat će nastaviti sa aktivnostima do kraja februara 2021.

Prezentacija sa vebinara (PDF)