Informaciona (sajber) bezbednost u postupku uzbunjivanja

3. Decembar 2020.

Šta je i šta obuhvata informaciona (sajber) bezbednost? Koji su najčešći rizici i pretnje u postupku uzbunjivanja u kontekstu informacione (sajber) bezbednosti i kako vi možete postati tzv. prva linija odbrane? Koje su granice zaštite u digitalnom svetu i u kom su odnosu anonimnost i poverljivost?

Ova pitanja bila su tema webinara o informacionoj bezbednosti u postpuku uzbunjivanja, koji je održan 3. decembra 2020. Webinaru su prisustvovala ovlašćena lica za prijem informacija kojima se vrši uzbunjivanje iz državnih institucija i organizacija. Obuka je obezbedila uvid u osnove principa informacione bezbednosti kao i osnovne elemente sajber higijene, te je kao takva primenjiva i za lica iz svih sektora javne administracije.

Neophodno je obezbediti poverljivost komunikacije između uzbunjivača i ovlašćenog lica, kako bi se osigurala adekvatna zaštita identiteta uzbunjivača. Linija između našeg identiteta u fizičkom i digitalnom svetu je izuzetno tanka i kontinuirano se smanjuje. Postojanje svesti o tome šta sve i kako može ukazati na identitet uzbunjivača je ključno.

Učesnici webinara složni su u oceni da je za postizanje bezbednosti u digitalnom svetu potrebno izgraditi razumevanje o osnovama informacione bezbednosti i pridržavati se praksi sajber higijene na individualnom nivou - tako štitite sebe, svoju instituciju ili organizaciju i pojedince sa kojima komunicirate.


Prezentacija sa webinara