Sprovođenje

PwC EU Services EESV u konzorcijumu sa PwC Serbia, d.o.o. Alternative Consulting i R.U.R. Consulting


Projekat „Prevencija i borba protiv korupcije“ finansira Evropska unija u okviru IPA 2013 programa za Srbiju. Implementacija Projekta počela je u julu 2017. godine i trajaće do februara 2020. godine.

U okviru projekta realizuje se kampanja za podizanje svesti o štetnosti korupcije.

Prekini lanac! Reci NE korupciji!www.protivkorupcije.rs

R.U.R. Consulting

Alternative Consulting

Konsultanti

Roman Prah

Vođa tima

James May

Ključni ekspert za finansijski kriminal

Đorđe Nikolić

Ekspert za prevenciju korupcije

Marija Radonjić

Ekspert za borbu protiv korupcije