O zaštiti podataka ličnosti u postupku uzbunjivanja

17. Avgust 2020.

U organizaciji projekta održan je vebinar „Zaštita podataka o ličnosti u postupku uzbunjivanja“. Cilj ovog vebinara, koji je održan 14. avgusta 2020, je unapređenje rada lica ovlašćenih za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

Ova lica odgovorna su za zaštitu identiteta mogućih uzbunjivača, ali i onih koji su u tim prijavama označeni kao prekršioci, kao i za zaštitu njihovih ličnih podataka od curenja neovlašćenim licima i opštoj javnosti.

Predavači, Milica Andrić, advokat i senior konsultant u PricewaterhouseCoopers Srbija  i Vladimir Radomirović, glavni urednik Pištaljke predstavili su osnovne pojmove u oblasti zaštite podataka o ličnosti, govorili su o odnosu zaštite podataka o ličnosti i zaštite uzbunjivača, glavnim izazovima u njihovoj zajedničkoj primeni kao i praktičnoj primeni relevantnih propisa kroz rad sa učesnicima na pripremljenoj studiji slučaja.

Vebinaru su prisustvovali predstavnici brojnih ministarstava i Agencije za borbu protiv korupcije, ovlašćenih za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

Projekat će u narednom periodu organizovati brojne događaje/vebinare u skladu sa epidemiološkom situacijom usled epidemije COVID-19 u zemlji.