Upravljanje stresom i komunikacija sve važniji za efektivno uzbunjivanje

2. Mart 2020.

Nakon obuke o upravljanju vremenom i prioritetima, u okviru projektnih aktivnosti održana je nova radionica „Upravljanje stresom i asertivna komunikacija“.

Svetska istraživanja potvrđuju da su uzbunjivači u značajnom riziku od posledica stresa. Isto tako, zbog komunikacije istovremeno i sa uzbunjivačima, i sa drugim zaposlenima u organizaciji, čiji interesi često mogu biti i suprotstavljeni, ovlašćena lica za prijem informacija kojima se vrši uzbunjivanje takođe su izložena stresu.

Zato je u okviru radionice, koja je održana 28. februara 2020. godine u Beogradu, posebna pažnja posvećena izvorima stresa kao i strategiji za borbu protiv stresa i stres menadžmentu. Pored toga, učesnici su vežbali principe komunikacije sa ključnim stejkholderima i u okviru tima.

Iako ova vrsta veština nije merljiva, odražava se na kvalitet međuljudskih odnosa i poslovnu produktivnost. Tokom izrade godišnjih analiza primene Zakona o zaštiti uzbunjivača, primećena je potreba za ovakvim radionicama usled velikog opterećenja ovih lica brojnim drugim redovnim obavezama.

Na radionici su učestvovala ovlašćena lica za prijem informacija kojima se vrši uzbunjivanje iz  Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za borbu protiv korupcije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva odbrane.

Šta je asertivna komunikacija?
Asertivnost je stil komunikacije koji nam omogućava da izrazimo svoje stavove, potrebe, želje i osećanja tako da ne povredimo osećanja ili prava druge osobe. Odlika ove komunikacije je kompromis između uvažavanja potreba drugih, ali i sopstvenih prava. Taj kompromis nije ni na čiju štetu, već podrazumeva jasno i otvoreno pokazivanje svog stava, ali bez omalovažavanja ili napada na stavove i potrebe drugih ljudi. Osobe koje nastupaju iz ovog stila komunikacije ne stavljaju svoje potrebe i želje ni iznad ni ispod potreba i želja drugih ljudi. Kada je reč o neverbalnoj komunikaciji, asertivni stil komunikacije odlikuje razgovetan i jasan govor, ali ne i preglasan ili izazivački, bez „nervoznih“ gestova poput premeštanja s noge na nogu ili čestih promena telesnog stava.