Održana prva radionica „Simulacija suđenja“

7. Oktobar 2020.

Projekat Prevencija i borba protiv korupcije i Kancelarija za razvoj, pomoć i obuku tužilaštava u okviru Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država (OPDAT), organizovali su prvu od četiri radionice "Simulacija suđenja".

Radionica je održana od 30. septembra do 2. oktobra 2020. u Ečkoj. Cilj radionica je da se unapredi efikasnost i doprinese razvoju najbolje prakse u proaktivnom pristupu gonjenja krivičnih dela u oblasti korupcije i privrednog kriminala.

Na radionici su predstavnici Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije pri višim sudovima i višim javnim tužilaštvima, predstavnici policije, Poreske uprave, Kancelarije za javne nabavke i Agencije za sprečavanje korupcije, aktivno radili na studiji slučaja krivičnog dela korupcije i prevare u javnim nabavkama.

Kroz aktivan rad na studiji slučaja, učesnici su diskutovali o ulogama tužioca, policije i službenika za vezu u fazi krivične istrage, finansijske istrage, pripreme optužnice, potvrđivanja optužnice i pripreme ročišta.

Učesnici su upoznati i sa dobrim praksama u postupku pripreme svedoka za svedočenja, izvođenja dokaza i ispitivanje svedoka.

Naredne tri radionice "Simulacija suđenja" biće održane tokom jeseni 2020.