Obuke o obradi i analizi podataka u okviru Agencije

24. Septembar 2020.

Podaci, koji se često nazivaju i „naftom 21. veka“, postali su važni u povezivanju svih tačaka složenih odnosa i interakcija, onda kada su prikupljeni u odgovarajućem formatu i kada se analiziraju savremenim IT alatima.

Agencija za sprečavanje korupcije prikuplja, obrađuje i analizira ogromne količine podataka u svom radu. Od prijava prihoda i imovine funkcionera preko podataka o finansiranju političkih aktivnosti do predstavki – Agencija je sama po sebi rudnik podataka. U kombinaciji sa podacima koji se nalaze u okviru drugih javnih registara, neophodno je koristiti IT alate koji omogućavaju analizu podataka na efikasniji i delotvorniji način.

Od 14. do 22. septembra 2020, tri grupe učesnika imale su dvodnevnu obuku na radnom mestu o obradi podataka i analizi. Učesnici su podeljeni u grupe na osnovu iskustva u korišćenju delova IT softvera.

Početnici su krenuli od tipova podataka i prepoznavanja podataka, mašinski čitljivog formata, itd. Nakon toga su prešli u praktični rad sa izvorima podataka, rešavanje ograničenja i prečišćavanje podataka, kako bi pripremili izveštaje i analize. Napredni korisnici imali su više praktičnog iskustva sa složenijim analitičkim funkcijama i u softveru za vizuelizaciju podataka.

Izuzetno je važno izložiti što više zaposlenih Agencije ovim konceptima. Kao što se pokazalo tokom treninga, učesnici su imali mnogo trenutaka iskrenog zadovoljstva naučenim efikasnijim načinima u obavljanju svakodnevnih zadataka, kao i shvatajući važnost i korist od discipline u održavanju sopstvenih skupova podataka.

Učesnici su izrazili interesovanje i potrebu da nastave sa ovom vrstom treninga kako bi učvrstili znanje i pretvorili ga u rutinu.