Novi treninzi o komunikacionim veštinama i javnom nastupu

5. Februar 2020.

Sudije, tužioci i policajci iz posebnih Anti-korupcijskih odeljenja Viših javnih tužilaštva, Anti-korupcijskih odeljenja Viših sudova i Anti-korupcijskih odeljenja Ministarstva unutrašnjih poslova iz četiri regionalna centra, prisustvovali su novoj seriji treninga za unapređenje komunikacionih veština i javnog nastupa.

Na treninzima, koji su održani u Beogradu, Nišu, Kraljevu i Novom Sadu, u decembru 2019. i januaru 2020. omogućena je dodatna podrška u eksternom komuniciranju, u odnosima sa medijima kao i dodatno osnaživanje za javne nastupe.

“Vaša uloga u sprovođenju novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije veoma je važna i potrebno je da šira javnost bude informisana o vašim rezultatima. Vi ste pravi borci protiv korupcije”, istakao je Roman Prah, vođa projekta otvarajući treninge.

Učesnici su ocenili da su im i ovi, dodatni treninzi bili veoma korisni, da su stekli potrebne veštine za medijski nastup kao i dodatna znanja o medijima. Smatraju da su treninzi veoma potrebni i da je ova projektna aktivnost jedna od najkorisnijih u kojoj su učestvovali.